Kontakt

Ana gostinjske sobe

Mikloša Radnotija 46.
24400 Senta, Srbija

Tel.: +381-64-19-38-238

+381-63-535-262

www.ana-panzio.com

ana.panzio@gmail.com